KÌM BẤM COS CO NHIỆT KNIPEX

Ngàm Ép Cos Nối Co Nhiệt Shrinkable 0.5 - 6 mm²

Mã hàng: 97 49 07

Giá: 1.820.000₫

Kìm Bấm Cos Nối Co Nhiệt “Heat Shrinkeable” Knipex

Mã hàng: 97 52 37

Giá: 3.090.000₫

Kìm Cos PEW 12® Lực 1,2 Tấn - Không Ngàm

Mã hàng: 97 43 200 A

Giá: 3.130.000₫
Lọc