TUA VÍT PB SWISS TOOLS LỤC GIÁC

Tua Vít Lục Giác 1.5mm dài 70/147mm

Mã hàng: PB 8205.1,5-70

Giá: 180.000₫

Tua Vít Lục Giác 2.0mm dài 80/157mm

Mã hàng: PB 8205.2-80

Giá: 185.000₫

Tua Vít Lục Giác 2.5mm dài 90/170mm

Mã hàng: PB 8205.2,5-90

Giá: 200.000₫

Tua Vít Lục Giác 3.0mm dài 100/190mm

Mã hàng: PB 8205.3-100

Giá: 230.000₫

Tua Vít Lục Giác 5.0mm dài 140/245mm

Mã hàng: PB 8205.5-140

Giá: 310.000₫

Tua Vít Lục Giác 6.0 mm dài 160/270mm

Mã hàng: PB 8205.6-160

Giá: 400.000₫

Tua Vít Lục Giác 8.0mm dài 167/300mm

Mã hàng: PB 8205.8-180

Giá: 540.000₫
Lọc