KÌM MỎ LẾT KNIPEX

Kìm Mỏ Lết Knipex XS 100mm mở đến 21mm 86 04 100

Mã hàng: 86 04 100

Giá: 1.200.000₫  1.290.000₫

Bộ Sản Phẩm Knipex XS 86 04 100 và 87 00 100 Trong túi đeo

Mã hàng: 00 20 72 V04 XS

Giá: 2.095.000₫  2.250.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 125mm - mở ốc đến 23mm

Mã hàng: 86 03 125

Giá: 1.260.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 150mm - mở ốc đến 27mm

Mã hàng: 86 03 150

Giá: 1.400.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 150mm - mở ốc đến 27mm

Mã hàng: 86 05 150

Giá: 1.500.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 180mm - mở ốc đến 40mm

Mã hàng: 86 01 180

Giá: 1.340.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 180mm - mở ốc đến 40mm

Mã hàng: 86 02 180

Giá: 1.390.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 180mm - mở ốc đến 40mm

Mã hàng: 86 03 180

Giá: 1.470.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 180mm mở ốc đến 40mm

Mã hàng: 86 05 180

Giá: 1.520.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 250mm - mở ốc đến 52mm

Mã hàng: 86 01 250

Giá: 1.365.000₫  1.400.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 250mm - mở ốc đến 52mm

Mã hàng: 86 02 250

Giá: 1.475.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 250mm - mở ốc đến 52mm

Mã hàng: 86 03 250

Giá: 1.600.000₫  1.670.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 250mm- mở ốc đến 52mm

Mã hàng: 86 05 250

Giá: 1.750.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex dài 250mm mở ốc 52mm có móc treo

Mã hàng: 86 05 250 T

Giá: 1.950.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex Mở Đến 52mm Dài 250mm 1000V

Mã hàng: 86 06 250

Giá: 1.920.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 300mm - mở ốc đến 60mm

Mã hàng: 86 01 300

Giá: 1.870.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 60mm Dài 300mm

Mã hàng: 86 03 300

Giá: 2.030.000₫

Kìm Mỏ Lết XL Dài 400mm - mở ốc đến 85mm

Mã hàng: 86 03 400

Giá: 3.470.000₫

Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết 180mm

Mã hàng: 86 09 180 V01

Giá: 245.000₫

Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết Knipex 250mm

Mã hàng: 86 09 250 V01

Giá: 260.000₫

Ngàm Nhựa Bảo Vệ Gắn Kìm Mỏ Lết Knipex 300mm

Mã hàng: 86 03 300 V01

Giá: 300.000₫

Kìm Knipex Raptor Mở Ốc Gỉ Sét Ø10-32mm

Mã hàng: 87 41 250

Giá: 870.000₫
Lọc