KÌM MỎ LẾT KNIPEX

Kìm Mỏ Lết Dài 125mm - mở ốc đến 23mm

Mã hàng: 86 03 125

Giá: 1.260.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 150mm - mở ốc đến 27mm

Mã hàng: 86 03 150

Giá: 1.400.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 150mm - mở ốc đến 27mm

Mã hàng: 86 05 150

Giá: 1.500.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 180mm - mở ốc đến 40mm

Mã hàng: 86 01 180

Giá: 1.340.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 180mm - mở ốc đến 40mm

Mã hàng: 86 02 180

Giá: 1.390.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 180mm - mở ốc đến 40mm

Mã hàng: 86 03 180

Giá: 1.470.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 180mm - mở ốc đến 40mm

Mã hàng: 86 05 180

Giá: 1.520.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 250mm - mở ốc đến 52mm

Mã hàng: 86 01 250

Giá: 1.400.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 250mm - mở ốc đến 52mm

Mã hàng: 86 02 250

Giá: 1.510.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 250mm - mở ốc đến 52mm

Mã hàng: 86 03 250

Giá: 1.670.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 250mm- mở ốc đến 52mm

Mã hàng: 86 05 250

Giá: 1.750.000₫

Kìm Mỏ Lết Knipex Mở Đến 52mm Dài 250mm 1000V

Mã hàng: 86 06 250

Giá: 1.920.000₫

Kìm Mỏ Lết Dài 300mm - mở ốc đến 60mm

Mã hàng: 86 01 300

Giá: 1.870.000₫

Kìm Mỏ Lết Mở ốc lục giác đến 60mm Dài 300mm

Mã hàng: 86 03 300

Giá: 2.030.000₫

Kìm Mỏ Lết XL Dài 400mm - mở ốc đến 85mm

Mã hàng: 86 03 400

Giá: 3.470.000₫
Lọc