CẮT CÁP ĐIỆN

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng VDE 1000V

Mã hàng: 13 96 200

Giá: 1.500.000₫  1.620.000₫

Kìm Knipex Cắt Cáp Điện Ø20mm/70 mm² Cách Điện 1000V VDE

Mã hàng: 95 16 200

Giá: 1.620.000₫
Lọc