CẮT CÁP ĐIỆN

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng VDE 1000V

Mã hàng: 13 96 200

Giá: 1.400.000₫  1.620.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng Có Móc Treo

Mã hàng: 13 96 200 T

Giá: 1.750.000₫  1.830.000₫

Kìm Knipex Cắt Cáp Điện Ø20mm/70 mm² Cách Điện 1000V VDE

Mã hàng: 95 16 200

Giá: 1.620.000₫
Lọc