KÌM BẤM COS MẠNG KNIPEX

Kìm Bấm Cos Mạng RJ 10, RJ 11/12 và RJ 45

Mã hàng: 97 51 12

Giá: 2.990.000₫

Kìm Bấm Cos Mạng RJ 11/12 và RJ 45

Mã hàng: 97 51 10

Giá: 900.000₫
Lọc