BẤM COS MẠNG

Kìm Cos PEW 12® Lực 1,2 Tấn - Không Ngàm

Mã hàng: 97 43 200 A

Giá: 3.130.000₫

Kìm Bấm Cos Mạng RJ 10, RJ 11/12 và RJ 45

Mã hàng: 97 51 12

Giá: 2.990.000₫

Kìm Bấm Cos Mạng RJ 11/12 và RJ 45

Mã hàng: 97 51 10

Giá: 900.000₫
Lọc