KÌM BẤM COS CHÂN THÉP KNIPEX

Kìm Bấm Cos Knipex PreciForce® 97 52 33 Ép Cos Nối Chân Thép 0.5 - 10mm² Giảm 6%

Kìm Bấm Cos Knipex PreciForce® 97 52 33 Ép Cos Nối Chân Thép 0.5 - 10mm²

Mã hàng: 97 52 33

Giá: 2.740.000₫  2.910.000₫

Kìm Bấm Cos Knipex PEW 12 97 43 200 A Không Ngàm (Ngàm 97 49 xx)

Mã hàng: 97 43 200 A

Giá: 2.680.000₫

Kìm Bấm Cos Thay Ngàm KNIPEX MultiCrimp® 97 33 02 với 5 Ngàm Cos

Mã hàng: 97 33 02

Giá: 6.980.000₫
Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,25 - 2,5 mm² Knipex 97 49 10 Giảm 6%

Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,25 - 2,5 mm² Knipex 97 49 10

Mã hàng: 97 49 10

Giá: 1.550.000₫  1.650.000₫
Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 - 10 mm² Knipex 97 49 14 Giảm 6%

Ngàm Ép Cos Nối Chân Thép Tiết Diện 0,5 - 10 mm² Knipex 97 49 14

Mã hàng: 97 49 14

Giá: 1.510.000₫  1.610.000₫
Lọc