KÌM BẤM COS CHÂN NHỰA KNIPEX

Kìm PreciForce® Bấm Cos Chân Nhựa 0.5- 6.0 mm²

Mã hàng: 97 52 36

Giá: 2.900.000₫  3.000.000₫

Kìm Ép Lực 1,2 Tấn Cos Chân Nhựa 0.5- 6.0mm²

Mã hàng: 97 43 06

Giá: 4.900.000₫

Kìm Cos PEW 12® Lực 1,2 Tấn - Không Ngàm

Mã hàng: 97 43 200 A

Giá: 3.130.000₫

Ngàm Ép Cos Chân Nhựa 0.5-6.0 mm²

Mã hàng: 97 49 06

Giá: 1.820.000₫

Kìm Bấm MultiCrimp Cos 5 Ngàm Thay Thế

Mã hàng: 97 33 02

Giá: 7.770.000₫

Kìm Cos Đa Năng: Bấm Cos Thép & Chân Nhựa

Mã hàng: 97 32 240

Giá: 700.000₫

Kìm Cos Đa Năng: Bấm Cos Thìa & Cos Chân Nhựa

Mã hàng: 97 22 240

Giá: 710.000₫
Lọc