BẤM COS CHÂN NHỰA

Kìm PreciForce® Bấm Cos Chân Nhựa 0.5- 6.0 mm²

Mã hàng: 97 52 36

Giá: 3.020.000₫

Kìm Ép Lực 1,2 Tấn Cos Chân Nhựa 0.5- 6.0mm²

Mã hàng: 97 43 06

Giá: 4.900.000₫

Kìm Cos PEW 12® Lực 1,2 Tấn - Không Ngàm

Mã hàng: 97 43 200 A

Giá: 3.130.000₫

Ngàm Ép Cos Chân Nhựa 0.5-6.0 mm²

Mã hàng: 97 49 06

Giá: 1.820.000₫
Lọc