KÌM TÁCH DÂY ĐIỆN TỰ CĂN CHỈNH KNIPEX

Tách Cáp Tròn Tự Căn Chỉnh 0,2 - 6,0 mm²

Mã hàng: 12 62 180

Giá: 1.030.000₫

Tách Cáp MultiStrip Dây Dẹp & Tròn 0.03 - 10mm²

Mã hàng: 12 42 195

Giá: 2.495.000₫  2.620.000₫

Tách Cáp PreciStrip16 Dây Tròn 0.08 - 16.0 mm²

Mã hàng: 12 52 195

Giá: 2.665.000₫  2.830.000₫
Lọc