TUA VÍT LÙN STUBBY PB SWISS TOOLS

Tua Vít Lùn Mũi Dẹp 5.5mm Stubby PB Swiss Tools

Mã hàng: PB 8135.3-30

Giá: 220.000₫  250.000₫

Tua Vít Lùn Stubby PH 2 Tay Cầm SwissGrip

Mã hàng: PB 8195.2-35

Giá: 300.000₫  330.000₫

Tua Vít Lùn PB Swiss Tools Gồm 6 Mũi Bits

Mã hàng: PB 8453.V01 CN

Giá: 840.000₫  930.000₫

Tua vít Stubby đảo chiều gồm 6 đầu bits

Mã hàng: PB 8453.R-30

Giá: 1.650.000₫  1.790.000₫
Lọc