MŨI KHOAN TẦNG

Khoan Tầng ULTIMATECUT Mũi Turbo 6-27mm

Mã hàng: 101084P

Giá: 2.700.000₫

Khoan Tầng ULTIMATECUT Mũi Turbo 6-20mm

Mã hàng: 101083P

Giá: 2.050.000₫

Bộ khoan Tầng 3 Mũi Spiral Trong Hộp Thép

Mã hàng: 101026

Giá: 3.340.000₫

Khoan Tầng Spiral 4-20mm Mạ Tím Titan Alu

Mã hàng: 101051F

Giá: 1.365.000₫

Mũi Khoan Tầng 9 Bước Spiral 4-20mm

Mã hàng: 101051

Giá: 950.000₫
Lọc