KÌM ĐIỆN

Kìm Đa Năng Knipex 02 06 180 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 180mm, Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 02 06 180

Giá: 800.000₫  870.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 06 200 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 200mm, Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 02 06 200

Giá: 840.000₫  910.000₫

Kìm Nước Mỏ Quạ Knipex Cobra® 87 26 250 Mở đến Ø50mm Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 87 26 250

Giá: 1.170.000₫  1.290.000₫

Kìm Đa Năng Mũi Thon Knipex 08 26 145 Lưỡi Cắt 61 HRC Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 08 26 145

Giá: 740.000₫  810.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 02 06 225 Lưỡi Cắt 63 HRC Dài 225mm, Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 02 06 225

Giá: 950.000₫  1.030.000₫

Kìm Cắt Cáp Điện Đến Ø 20mm Knipex 95 16 200 Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 95 16 200

Giá: 1.510.000₫  1.620.000₫

Kìm Knipex 95 26 165 Cắt Cáp Điện Đồng Nhôm Ø15mm Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 95 26 165

Giá: 1.420.000₫  1.550.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng Knipex 13 96 200 Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 13 96 200

Giá: 1.300.000₫  1.620.000₫

Mỏ Lết Kìm Cách Điện 1000 Volt- Dài 250mm

Mã hàng:

Giá: Liên hệ

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 180 Dài 180mm Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 70 06 180

Giá: 820.000₫  900.000₫

Kìm Cắt Mũi Thon Knipex 70 06 160 Dài 160mm Cách điện 1000 Volt

Mã hàng: 70 06 160

Giá: 770.000₫  850.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 140mm Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 70 06 140

Giá: 720.000₫  750.000₫

Kìm Knipex 97 78 180 Bấm Cos Pin Rỗng 0.25 - 16 mm² Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 97 78 180

Giá: 1.010.000₫  1.100.000₫

Kìm Đa Năng Knipex 03 06 180 Lưỡi 60HRC dài 180mm Cách Điện VDE 1000 Volt

Mã hàng: 03 06 180

Giá: 680.000₫  740.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng Knipex 13 92 200 Tay Cầm Êm

Mã hàng: 13 92 200

Giá: 1.320.000₫  1.400.000₫

Kìm Cắt Knipex 70 06 125 Lưỡi 62 HRC Dài 125mm Cách Điện 1000V

Mã hàng: 70 06 125

Giá: 710.000₫  760.000₫

Kìm Nhựa Đa Năng Cách Điện 1000 Volt Knipex 98 62 01

Mã hàng: 98 62 01

Giá: 550.000₫  650.000₫

Kìm Nhựa Mũi Nhọn Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 98 62 02

Giá: 550.000₫  650.000₫

Kìm Cắt Cáp Điện Đến Ø 20mm Knipex 95 17 200 Cách Điện 1000 Volt Cán Đúc

Mã hàng: 95 17 200

Giá: 1.640.000₫  1.730.000₫

Kìm Knipex 95 16 160 Step Cut Cắt Cáp Điện Đến Ø 15mm

Mã hàng: 95 16 160

Giá: 1.220.000₫  1.300.000₫
Lọc