KÌM ĐIỆN

Kìm Đa Năng Knipex Lưỡi 63HRC dài 180mm Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 02 06 180

Giá: 870.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Lưỡi 63HRC Dài 200mm Cách Điện 1000 Volt VDE

Mã hàng: 02 06 200

Giá: 900.000₫  910.000₫

Kìm Điện StriX Tách Cáp Ø5mm, Cắt Ø15mm

Mã hàng: 13 66 180

Giá: 1.520.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Mũi Thon 61HRC dài 145mm Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 08 26 145

Giá: 810.000₫

Kìm Đa Năng Knipex Lưỡi 63HRC dài 225mm Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 02 06 225

Giá: 1.030.000₫

Kìm Knipex Cắt Cáp Điện Ø20mm/70 mm² Cách Điện 1000V VDE

Mã hàng: 95 16 200

Giá: 1.620.000₫

Kìm Knipex Cắt Cáp Điện Ø15mm/ 50 mm² Cách Điện 1000V VDE

Mã hàng: 95 26 165

Giá: 1.550.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng VDE 1000V

Mã hàng: 13 96 200

Giá: 1.400.000₫  1.620.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng Có Móc Treo

Mã hàng: 13 96 200 T

Giá: 1.750.000₫  1.830.000₫

Mỏ Lết Kìm Cách Điện 1000 Volt- Dài 250mm

Mã hàng:

Giá: 1.910.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 180mm Cách Điện 1000V

Mã hàng: 70 06 180

Giá: 900.000₫

Kìm Cắt Knipex X-Cut® Lưỡi 64 HRC Dài 160mm Cách Điện 1000V

Mã hàng: 70 06 160

Giá: 840.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 140mm Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 70 06 140

Giá: 800.000₫

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 54 HRC Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 78 06 125

Giá: 800.000₫  900.000₫

Kìm Bấm Cos Tròn Rỗng 0.25- 16 mm² Cách Điện

Mã hàng: 97 78 180

Giá: 1.100.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng VDE 1000V

Mã hàng: 13 86 200

Giá: 1.380.000₫  1.560.000₫

Kìm Lắp Điện 6 Chức Năng Tay Cầm Êm

Mã hàng: 13 92 200

Giá: 1.250.000₫

Kìm Cắt Knipex Lưỡi 62 HRC Dài 125mm Cách Điện 1000V

Mã hàng: 70 06 125

Giá: 780.000₫

Kìm Nhọn Cách Điện Dài 200mm có móc treo

Mã hàng: 26 16 200 T

Giá: 1.130.000₫

Kìm Nhựa Đa Năng Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 98 62 01

Giá: 610.000₫

Kìm Nhựa Mũi Nhọn Cách Điện 1000 Volt

Mã hàng: 98 62 02

Giá: 610.000₫

Kìm Knipex Cắt Cáp Điện Đồng Nhôm Ø20mm/70 mm²

Mã hàng: 95 17 200

Giá: 1.730.000₫
Lọc