DÒNG MULTICRAFT

Tô Vít PH0 Tay Cầm Multicraft dài 140mm

Mã hàng: PB 6190.0-60

Giá: 250.000₫

Tô Vít PH1 Tay Cầm Multicraft dài 175mm

Mã hàng: PB 6190.1-80

Giá: 310.000₫

Tô Vít PH2 Tay Cầm Multicraft dài 205mm

Mã hàng: PB 6190.2-100/6

Giá: 390.000₫

Tô Vít Đầu Dẹp 3.5mm Multicraft dài 180mm

Mã hàng: PB 6100.1-90

Giá: 235.000₫

Tô Vít Đầu Dẹp 5.5mm Multicraft dài 220mm

Mã hàng: PB 6100.3-120

Giá: 320.000₫

Bộ Tô Vít 6 Cây Tay Cầm MultiCraft

Mã hàng: PB 6244

Giá: 1.650.000₫
Lọc