KÌM KNIPEX ĐA NĂNG LƯỠI 60 HRC

Kìm Đa Năng Lưỡi Cắt Tôi 60 HRC dài 160mm

Mã hàng: 03 02 160

Giá: 500.000₫  510.000₫

Kìm Đa Năng Lưỡi Cắt Tôi 60 HRC dài 180mm

Mã hàng: 03 02 180

Giá: 520.000₫

Bộ Kìm Gia Đình Knipex Best Seller Gồm 3 Cây Thông Dụng

Mã hàng: 00 20 09 V01

Giá: 1.750.000₫  1.950.000₫
Lọc