ĐA NĂNG DÒNG 03

Kìm Đa Năng Lưỡi Cắt Tôi 60 HRC dài 160mm

Mã hàng: 03 02 160

Giá: 500.000₫  510.000₫

Kìm Đa Năng Lưỡi Cắt Tôi 60 HRC dài 180mm

Mã hàng: 03 02 180

Giá: 520.000₫

Kìm Đa Năng Cách Điện 1000 Volt dài 180mm

Mã hàng: 03 06 180

Giá: 740.000₫
Lọc