KÌM CHẾT

Kìm Bấm Chết- Dài 180mm

Mã hàng: 41 04 180

Giá: 620.000₫

Kìm Bấm Chết- Dài 250mm

Mã hàng: 41 04 250

Giá: 630.000₫

Kìm Bấm Chết Mũi Nhọn mini Dài 165mm

Mã hàng: 41 34 165

Giá: 610.000₫

Kìm Kẹp Thợ Hàn

Mã hàng: 42 44 280

Giá: 1.050.000₫
Lọc