KÌM CẮT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ KNIPEX

Kìm Nhấn Phiến Cáp UTP và STP Ø 0.4 - 0.8 mm

Mã hàng: 97 40 10

Giá: 1.380.000₫

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 54 HRC Dài 125mm

Mã hàng: 78 03 125

Giá: 600.000₫

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 64 HRC Dài 125mm

Mã hàng: 78 61 125

Giá: 620.000₫

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 64 HRC Dài 140mm

Mã hàng: 78 61 140

Giá: 740.000₫

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 54 HRC Cách Điện VDE 1000V

Mã hàng: 78 06 125

Giá: 800.000₫  900.000₫
Lọc