cắt linh kiện điện tử

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 54 HRC Dài 125mm

Mã hàng: 78 03 125

Giá: 600.000₫

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 64 HRC Dài 125mm

Mã hàng: 78 61 125

Giá: 620.000₫

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 64 HRC Dài 140mm

Mã hàng: 78 61 140

Giá: 740.000₫

Kìm Cắt Super Knips® Lưỡi Cắt 54 HRC- 1000 Volt

Mã hàng: 78 06 125

Giá: 900.000₫
Lọc